Creatie van een gebruiks- en onderhoudsvriendelijke badkamer.